Camera Paralenz Dive

Câu khẩu hiệu nổi tiếng nhất của camera Paralenz: camera do những thợ lặn thiết kế và thiết kế giành cho các thợ lặn. Vì vậy tất cả thiết kế của nó nhằm mục đích làm sao sử dụng tiện lợi nhất, an toàn nhất và chất lượng tốt nhất ...
Đọc thêm
08-01-2021 / Phi / Bài viết khác, Kỹ thuật, Thiết bị hỗ trợ / / 189 lượt xem / 0 lời bình /