Lặn bắn cá thì lặn tất nhiên là quan trọng, lặn là bạn di chuyển từ thế giới mà bạn quen thuộc sang một thế giới mới, đó là thế giới nước, có rất nhiều khác lạ mà bạn phải làm quen vì vậy bạn phải luyện tập. Các bài ...