Ngày nay, môn thể thao lặn bắn cá được trang bị những thiết bị điện tử trên thuyền để dẫn đường và tìm cá một cách hiệu quả nhất. Thường thì có hai thiết bị chính được trang bị trên thuyền đó là GPS và máy tìm cá. Những thiết ...