Hiện nay trên thị trường, súng bắn cá có thể chia làm hai loại , chúng khác nhau chủ yếu là về nguyên lý đẩy mũi tên, vì vậy mà cấu trúc chính và các chi tiết cũng thay đổi theo. Súng bắn cá đẩy mũi tên bằng các sợi ...