Liên đoàn quốc tế thể thao dưới nước (World Underwater Federation viết tắt là CMAS) và đến nay, nó bao gồm hơn 130 liên đoàn từ 5 châu lục. Ngoài việc tổ chức các sự kiện thể thao dưới nước quốc tế, nó còn đi đầu trong nghiên cứu và phát triển khoa học và kỹ thuật. Hàng năm CMAS tổ chức các cuộc thi đấu trong môn thể thao lặn bắn cá. Dưới đây là tóm tắt luật thi đấu về môn thể thao này. Dịch từ bản tiếng Anh (23-01-2015)

1. Định nghĩa:

1.1 Thi đấu lặn bắn cá được định nghĩa là tìm kiếm và bắt cá dưới nước khi đang nín thở, sử dụng phương tiện phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng thể lực của người thi.

2. Thông tin đăng kí chung:

2.1 Đăng kí:

2.1.1 Chỉ có CMAS có quyền tổ chức những cuộc thi chính thức cho chức vô định thế giới và châu lục cho môn thể thao lặn bắn cá dưới nước.

a) Những từ “Quốc tế, châu lục” và “CMAS” không được liên quan tới bất kì giải đấu lặn bắn cá dưới nước nào mà không được sự đồng ý của CMAS.

2.1.2 Những giải đấu trong khuôn khổ của CMAS bao gồm:

a) Chức vô địch Quốc tế, châu lục và khu vực.

b) Chức vô địch theo nhóm (câu lạc bộ).

c) Giải đấu quốc tế.

2.1.3 Những giải đấu của CMAS sẽ được định ngày.

2.1.4 Những giải đấu CMAS cho nhóm (câu lạc bộ), cho những tổ chức trong châu lục, nhưng cũng có thể mở ra cho những vận động viên quốc tế.

2.1.5 Những giải đấu quốc tế được tổ chức hoàn toàn dưới sự kiểm soát của CMAS và tất cả những quyền lợi từ những giải đấu này sẽ là tài sản của CMAS.

2.1.6 Quyền được tổ chức một giải vô địch CMAS sẽ được trao cho Liên Bang hay các tổ chức ứng viên, chỉ sau khi CMAS nhận được, toàn bộ chứng từ cần thiết, theo quy định của tiến trình tổ chức giải của CMAS, đặc biệt và hơn nữa những chứng từ sau phải được nhận:

a) Đơn đăng kí chính thức của CMAS được hoàn thành hợp lệ cùng với những phụ lục và kí tên.

b) Đơn này phải được gửi tới Thư ký của CMAS, ít nhất là trước 30 tháng 4 của 2 năm trước ngày thi đấu.

c) Phương tiện di chuyển của những vận động viên trong giải đấu:

1 – hoặc bằng thuyền

2 – hay bằng bơi chân nhái

d) Một bản đồ chỉ ra giới hạn của khu vực nơi giải đấu diễn ra ( theo tỉ lệ 1\50.000 và 1\150.000).

e) Định nghĩa của loại cá “không hợp lệ” và tên khoa học của chúng.

f) Các nhà tổ chức phải biện minh cho quyết định về yêu cầu tối đa và tối thiểu của cân nặng cá bao gồm cả những loại “không hợp lệ”, cùng với một hệ thống đo lường và tính điểm cụ thể.

g) Phạt cho những vi phạm có thể được quy định trong Luật.

h) Bản sao chép của giấy phép từ cơ quan chứng năng biển địa phương, và/hay, chứng từ cần thiết cho giải đấu, đồng ý với luật của quốc gia đăng quang, cùng với những bảo đảm là khu vực diễn ra giải sẽ được bảo vệ trong quá trình thi đấu khỏi những hoạt động có thể làm cản trở cuộc thi.

i) Những bản sao chép về sự đồng ý sử dụng thuyền trong dịch vụ của mỗi quốc gia.

j) Những bản sao chép về sự đồng ý sử dụng thuyền trong dịch vụ cho tất cả vận động viên, nếu di chuyển của các người thi đấu là bằng thuyền.

k) Ngân sách dự kiến:

1 – Chi phí yêu cầu cho từng người, cho thời gian thi đấu, bao gồm toàn bộ chi phí ăn ở và vài chi phí phụ thêm. Giá này sẽ không vượt quá 10% tối đa.

2 – Chi phí cho toàn bộ phí đăng kí cho từng người nếu một liên đoàn tham dự quyết định chọn 1 khách sạn khác với nơi mà N.F dự kiến.

3 – Một bản hợp đồng được kí đóng dấu và hoàn thành hợp lệ bởi Chủ tịch của Liên Đoàn tổ chức. Chữ ký này sẽ đánh dấu Liên đoàn thành viên chấp nhận và tôn trọng những chi phí và điều kiện đặt ra. Ủy ban bắn cá dưới nước của CMAS có “thẩm quyền phán xét” trên mọi “ câu hỏi không được quy định trong điều lệ, theo Điều lệ của những Thẩm phán”. Nó có quyền trì hoãn cuộc thi và đưa ra chỉ dẫn cho cuộc thi diễn ra tốt đẹp.

2.2 Những luật cụ thể:

2.2.1 Liên đoàn hay nhà tổ chức của bất kì giải đấu nào phải gửi luật thi cụ thể được ủy ban phê duyệt, cho tất cả những liên đoàn quốc gia tham dự giải đấu và liên quan tới Ủy ban thể thao CMAS, ít nhất 7 tháng trước khi giải đấu bắt đầu.

2.2.2 Luật cụ thể phải quy định:

a) Ngày, địa điểm và loại hình thi đấu.

b) Chương trình theo thứ tự thời gian của những sự kiện bao gồm giao thức của những buổi lễ.

c) Tất cả thông tin liên quan tới:

1 – Ngày đến và đi

2 – Địa điểm của khách sạn và bữa ăn

3 – Chi phí tham dự

3. Luật cho những người tham dự giải:

3.1 Tham dự:

3.1.1 Tất cả những liên đoàn liên đới với Ủy ban thể thao CMAS và có quyền bỏ phiếu về những vấn đề liên quan tới môn thể thao này được phép tham dự. Những giải vô địch khu vực, vì tính chất quốc tế của giải, sẽ gồm 3 nhóm:

a) Nhóm 1: Châu Âu – Phi.

b) Nhóm 2: Châu Mỹ.

c) Nhóm 3: các nước còn lại.

3.1.2 Tất cả thành viên trong nhóm phải mang quốc tịch của nước mà họ đại diện.

3.1.3 Tuổi tối thiểu để tham dự thi không được dưới 18 tuổi.

3.1.4 Ba (3) vận động viên một nước được cho phép.

3.1.5 Mỗi vận động viên phải sở hữu Giấy phép thể thao CMAS, có hiệu lực trong năm nay. Thêm vào đó là Chứng nhận Thành Viên Cá nhân được gửi bởi Liên Đoàn và được kí bởi Chủ Tịch liên đoàn. Điều này sẽ đảm bảo tất cả thành viên của nhóm có cùng trình độ chuyên môn trong lặn tự do (nín thở).

3.1.6 Đại biểu của CMAS sẽ chứng thực toàn bộ giấy tờ một ngày trước cuộc thi.

3.1.7 Vận động viên không có giấy tờ chính xác sẽ không được tham gia thi đấu.

3.1.8 Người thi đấu cần phải:

a) Biết Luật chung cho những cuộc thi lặn bắn cá, cũng như Luật đặc biệt riêng cho cuộc thi mà họ tham gia.

b) Nghiêm chỉnh tuân theo những yêu cầu an toàn trong lúc tập luyện và thi đấu.

c) Tuân theo những chỉ dẫn của nhà tổ chức và ban trọng tài.

d) Tự đảm bảo những dụng cụ cá nhân tuân thủ Luật.

e) Nêu lên những ý kiến cá nhân cho nhà phụ trách và ban trọng tài thông qua nhóm trưởng.

3.1.9 Mỗi đội tham gia cuộc thi phải có nhóm trưởng.

3.1.10 Nhóm trưởng là người:

a) Phụ trách kỉ cương của cả nhóm.

b) Trung gian giữa nhà tổ chức, hội trọng tài và những người tham gia.

c) Có thể làm người thay thế hay người thi đấu.

3.1.11 Trong trường hợp không có Nhóm Trưởng, Huấn Luyện Viên có thể đảm nhiệm vai trò này.

3.2 Đăng ký tham gia các giải vô địch CMAS:

3.2.1 Đăng ký tham gia các giải vô địch CMAS phải được hoàn thành bằng việc sử dụng những bản mẫu theo yêu cầu Luật Lệ:

a) Mỗi Liên đoàn phải xác nhận sự tham gia với CMAS (phụ lục A) ít nhất 4 tháng trước khi giải đấu bắt đầu, đính kèm với xác nhận của CMAS và lệ phí thi, với bản sao tới liên đoàn tổ chức.

b) Biểu mẫu (phụ lục B), ghi rõ nhóm và tên chính thức, phải được nhận bởi CMAS (với bản sao gửi tới liên đoàn đăng cai), 30 ngày trước khi giải đấu bắt đầu.

c) Mỗi đại diện quốc gia có thể bao gồm: Người thi đấu: ít nhất ba (3); 1 (một) người dự bị; 1 (một) nhóm trưởng; 1 (một) bác sĩ

Thành phần khác được chính thức khai báo.

3.3 Tham dự các Giải đấu vô địch quốc tế.

3.3.1 Những quốc gia được phép tham gia Giải vô địch quốc tế phải tham gia giải vô địch Khu Vực của họ năm trước đó. Quốc gia có thể chọn Khu vực họ muốn thi đấu cùng.

3.3.2 Những quốc gia được nhóm cho phép tham dự giải quốc tế (công thức) a) Nếu A= số quốc gia mà Liên đoàn tổ chức có thể chứa (tối thiểu 20).

b) Nếu B = số quốc gia tham dự giải đấu mỗi khu vực năm trước đó.

c) Nếu C = tổng số quốc gia tham gia giải đấu vô địch năm trước đó.

3.3.3 Số quốc gia trong mỗi Khu vực được phép tham gia giải quốc tế được tính bởi công thức:

A*B/C

Ví dụ: Nếu A = 20 (số tối đa) Nếu số lượng quốc gia tham gia giải đấu khu vực năm ngoái là:

Khu vực I = 25

Khu vực II = 10

Khu vực III = 15

C =50

Tổng số quốc gia cho mỗi Khu vực được phép tham gia giải quốc tế là:

Khu vực I = 20*25/50 = 500/50 = 10 nước.

Khu vực II = 20*10/50 = 200/50 = 4 nước.

Khu vực III = 20*15/50 = 300/50 = 6 nước.

Kết quả với số thập phân sẽ được làm tròn lên (trên 0.5) hoặc xuống (dưới 0.5).

3.4 Lựa chọn quốc gia được phép tham dự Giải vô địch quốc tế:

3.4.1 Sự lựa chọn sẽ được thực hiện bởi phân nhóm của mỗi nước tại thời điểm Giải đấu trong khu vực của họ: Theo như ví dụ trên thì:

a) 10 đội mạnh nhất của Khu vực I.

b) 4 đội mạnh nhất của Khu vực II.

c) 6 đội mạnh nhất của Khu vực III.

3.4.2 Những quốc gia đăng quang được ưu tiên hàng đầu trong khu vực (ngay cả khi nước đó không giam gia giải vô địch khu vực đó) và sẽ giảm số lượng quốc gia đủ tiêu chuẩn tham gia.

3.4.3 Thủ tục cho nước không muốn tham gia vào giải đấu:

a) Nếu 1 nước không muốn tham gia vào giải đấu, nó sẽ được thay thế bởi quốc gia liền kề trong xếp hạng và tiếp theo cho đến khi hoàn thành.

b) Nếu thủ tục trên đã hết mà vẫn chưa đủ số lượng dự thi thì Ủy ban Đánh cá mà không phải quốc gia đăng quang, sẽ chọn, nếu cần, những nước trong cùng khu vực để tham gia, ưu tiên những nước nhiệt tình với hoạt động liên quan đến lặn bắn cá, cùng với việc tổ chức những giải đấu vô địch quốc gia và những kết quả chính thức đã được gửi về CMAS.

3.5 Không đủ tiêu chuẩn:

3.5.1 Khi một vận động viên, tham dự thi đấu, bị loại (ví dụ sau khi có kết quả dương tính thử doping) sau khi khẳng định kết quả thi, tên của người đó sẽ bị rút khỏi danh sách kết quả thi và tất cả những vận động viên khác sẽ được đẩy lên 1 bậc trong danh sách kết quả.

3.5.2 Phần thưởng và huy chương sẽ bị rút lại và trả lại CMAS và gửi cho vận động viên thắng cuộc sau khi làm theo tuần tự trong mục 3.5.1

3.6 Họp mặt kỹ thuật trước khi bắt đầu giải đấu:

3.6.1 Cuộc họp này sẽ được tổ chức ít nhất 24 tiếng trước khi giải đấu bắt đầu, với sự tham dự của:

• Người chịu trách nhiệm tổ chức

• Ủy ban kỹ thuật CMAS

• Những Nhóm trưởng

• Bác sĩ chính thức của nhà tổ chức

• Nhân viên CMAS nếu cần thiết

3.6.2 Mục đích của cuộc họp này là:

a) Trao đổi tất cả những thông tin liên quan tới:

• Những câu hỏi kỹ thuật

• Những lịch trình và phương tiện di chuyển

• Những thời điểm chính thức được quyết định bởi Trọng tài chính của CMAS

• Những nhà điều hành các buổi lễ giao thức

• Những biện pháp an toàn

• Những phòng chống doping

b) Việc chọn lựa thuyền và Giám khảo thuyền được thực hiện bằng cách bắt thăm. Việc chọn lựa thuyền và Giám khảo thuyền được thực hiện theo quốc gia chứ không phải theo vận động viên.

• Cho tất cả thuyền, những giám khảo sẽ được chỉ định bởi Ủy ban kỹ thuật CMAS và họ sẽ luôn khác quốc tịch với quốc gia đó.

• Cuộc bỏ phiếu thứ hai cho ngày tiếp theo sẽ diễn ra nếu Ủy ban kỹ thuật CMAS xem đó là cần thiết

• Việc bỏ phiếu sẽ được diễn ra dưới sự kiểm soát của Ủy ban kỹ thuật CMAS và nhân viên CMAS nếu có mặt.

• Một con số sẽ được phân bổ cho mỗi vận động viên thi đấu cũng như là thành viên dự bị con số này sẽ là của riêng họ cho cả quá trình thi đấu Con số này sẽ gồm 3 số đặc trưng cho quốc gia (biểu tượng CMA) và số 1, 2, 3 và 4 (cho dự bị) Con số phải có chiều cao ít nhất là 15 cen – ti –met và sẽ được đặt trong 1 vị trí dễ thấy trên thuyền hỗ trợ, phao hay tàu cá cũng như túi hay những phương tiện khác được sử dụng để chứa những con vật đã bắt được đến chỗ cân

• Thuyền trưởng sẽ đem theo một số bao gồm 3 chữ của mỗi quốc gia cộng với chữ C (đại diện cho Nhóm trưởng).

3.6.3 Ban bồi thẩm Quốc tế sẽ quyết định khu vực cho cuộc thi đấu mỗi ngày.

3.7 Ban bồi thẩm Quốc tế.

3.7.1 Đó là 1 bộ phận riêng, bao gồm chỉ 1 thành viên, Ủy ban kỹ thuật CMAS, được đề cử bởi CMAS với đề nghị từ Ủy ban S.F. và một đội nhóm trưởng đóng vai trò những nhà cố vấn.

3.7.2 Nhiệm vụ của bồi thẩm đoàn là kiểm tra tất cả các khiếu nại nhận được và phán quyết những người đó trong vòng một giờ làm theo thủ tục khiếu nại.

3.7.3 Nếu một thành viên của nhóm hỗ trợ của bồi thẩm đoàn có cùng quốc tịch với một trong những điểm được đề cập, thành viên sẽ được thay thế bởi một trong những thành viên dự bị.

3.7.4 Các quyết định của bồi thẩm đoàn quốc tế là không có kháng cáo, trừ khi bồi thẩm đoàn được thông báo về một yếu tố mới.

3.7.5 Các quyết định phải được thông báo bằng văn bản cho người liên quan ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

3.7.6 Nhân viên CMAS, nếu có mặt, sẽ làm thư ký cuộc họp mà không có quyền biểu quyết.

3.7.7 Đại diện kỹ thuật CMAS có thể được hỗ trợ theo yêu cầu, bởi một Ủy ban cạnh tranh bao gồm bởi Giám đốc giải đấu và ba (3) đội trưởng không không thi đấu được sắp xếp trong số những người tham gia Hội nghị kỹ thuật.

3.7.8 Chức năng và trách nhiệm của Ủy ban Giải đấu là dành riêng để cung cấp tư vấn có kinh nghiệm đến Đại diện kỹ thuật CMAS. Đại biểu theo yêu cầu của anh ấy / cô ấy, mà không có bất kỳ quyền tự do nào để đưa ra quyết định, chỉ với ngoại lệ là khiếm khuyết của Đại biểu CMAS, trong trường hợp đó Ủy ban Giải đấu sẽ đảm bảo các quyết định tối thiểu để đảm bảo hoàn thành cuộc thi hoặc, nếu cần cho bất kỳ hoàn cảnh như khí tượng bất lợi, đình chỉ thi đấu / ngày thi.

3.8 Khiếu nại

3.8.1 Mỗi đội tham dự có quyền đưa ra khiếu nại tới bồi thẩm.

3.8.2 Chỉ có đội trưởng sẽ trình bày khiếu nại.

3.8.3 Bất kỳ khiếu nại sẽ phải được kèm theo một bảo lãnh; số tiền được cố định bởi CMAS.

3.8.4 Khiếu nại phải được trình bày trên văn bản, bằng tiếng Pháp, And hay Tây Ban Nha đến bồi thẩm CMAS.

– Trước quá trình cân cá cho những người liên quan đến cuộc thi.

– Trong quá trình cân cá với những người liên quan đến việc cân và chính việc cân.

– Liên quan đến lỗi trong phân loại, việc trình bày khiếu nại phải được thực hiện với Thẩm phán trọng tài trong vòng 15 phút sau khi công bố phân loại và kèm theo thanh toán bảo lãnh tài chính cần thiết. (Thủ tục này sẽ gây ra sự chậm trễ ngay lập tức trong nghi thức giao thức trao huy chương).

3.8.5 Thời gian để chuẩn bị và trình bày một khiếu nại. Nguyên đơn sẽ có thời hạn 60 phút để viết và trình bày báo cáo của mình cho Đại biểu kỹ thuật CMAS. Không đáp ứng thời hạn, khiếu nại sẽ là coi như không hợp lệ với việc mất bảo lãnh.

3.8.6 Khiếu nại sẽ được tuyên bố là không thể chấp nhận nếu những điều kiện này không được đáp ứng 3.8.7 Nếu khiếu nại thành công, bảo đảm bằng tiền mặt sẽ được trả lại. Nếu không thành công, đảm bảo trong tiền mặt sẽ được giữ lại với CMAS.

3.9 Báo cáo

3.9.1 Đối với mỗi cuộc thi, Ban Thẩm phán phải đưa ra một Nghị định thư.

3.9.2 Nhà tổ chức phải cung cấp, sau cuộc thi, hai bản sao của báo cáo cho mỗi đội tham gia và hai bản sao phải được gửi đến CMAS và hai bản cho Ủy ban lặn bắn cá CMAS.

3.9.3 Báo cáo phải chứa:

a) Tiêu đề của cuộc thi, địa điểm, ngày, tên của người tổ chức, mô tả nơi thi đấu.

b) Thành phần của Ban Thẩm phán (danh sách có tên và chức năng) và Ủy ban Giải đấu.

c) Danh sách các đội tham gia (cho giải vô địch thế giới và lục địa sẽ hiển thị: tên nhóm, tên và năm sinh của mỗi vận động viên).

d) Loại hình thi đấu và kết quả.

e) Truất quyền thi.

f) Sự cố đặc biệt.

g) Chữ ký của Đại biểu Kỹ thuật CMAS và người đứng đầu văn phòng biểu diễn hoặc thư ký chính.

3.9.4 Địa điểm và ngày diễn ra cuộc thi cũng như logo CMAS phải xuất hiện ở trên cùng hoặc dưới cùng của mỗi trang của báo cáo.

4. Những quy định về kỹ thuật lặn bắn cá.

4.1 Các dụng cụ lặn bắn cá được phép sử dụng:

4.1.1 Một hoặc nhiều súng bắn cá, vận hành bởi dây đàn hồi hoặc khí nén, chỉ lên đạn bằng lực cơ bắp của vận động viên thi đấu, không chấp nhận bất kỳ phương tiện khác hoặc sử dụng phương pháp không xác định.

4.1.2 Chân nhái, kính lặn, găng tay, kính bơi dưới nước, ống thở, thắt lưng chì, súng bắn cá, móc treo cá, dao, bộ đồ lặn, đồng hồ, máy đo độ sâu, phao báo hiệu, bảng câu cá được trang bị một la bàn, đèn pin, cảnh báo độ sâu và GPS, vv

4.1.3 Việc sử dụng phao báo hiệu có thể tích tối thiểu 10 lít là bắt buộc.

4.2 Hỗ trợ hậu cần.

4.2.1 Tất cả các cuộc thi phải được cung cấp với sự hỗ trợ của:

– Thuyền cho Giám đốc cuộc thi

– Thuyền cho đại biểu kỹ thuật CMAS

– Thuyền cho các bác sĩ chính thức được đề cử cho cuộc thi

– Thuyền được đặt cho phóng viên

4.3 Khu vực thi đấu.

4.3.1 Đối với bất kỳ Giải vô địch CMAS, 2 khu vực dành cho cuộc thi và 1 khu vực dự trữ.

4.3.2 Các khu vực phải được chọn bằng cách tính đến cấu hình địa lý, loại cơ bản và số lượng đối thủ cạnh tranh với chiều dài tối đa 15 (mười lăm) km cho Giải vô địch Quốc tế và 10 (mười) km cho tất cả các cuộc thi khác.

4.3.3 Mỗi một trong những khu vực này sẽ phải được chỉ định với độ chính xác và giới hạn của chúng sẽ phải là được xác định bởi sự liên kết chính xác giữa hai điểm được đánh dấu rõ ràng để có thể xác định một liên kết.

4.3.4 Các mốc địa lý chuẩn hoặc các công trình dễ định vị, có thể được xác định bởi tất cả sẽ chỉ định các giới hạn khu vực.

4.3.5 Trong trường hợp khó khăn, có thể chấp nhận rằng sự liên kết này được xác định bằng cách sử dụng một hoặc hai phao.

4.3.6 Sau khi được xác định, sẽ không có thay đổi nào đối với giới hạn của các khu vực.

5. Ban trọng tài.

5.1 Phán quyết .

5.1.1 Các trọng tài phải đưa ra quyết định của họ một cách độc lập và trừ khi có quy định khác trong Các quy tắc, độc lập với /và khác nhau.

5.2 Thành phần của ban trọng tài

5.2.1 Ban tổ chức thành lập Ban Trọng tài. Họ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc chuẩn bị và tiến trình của các Giải đấu.

5.2.2 Họ bao gồm:

a) Đại biểu kỹ thuật CMAS.

b) Trọng tài kỹ thuật và an toàn.

c) Tổng thư ký.

d) Hỗ trợ y tế.

e) Trọng tài cho các nghi thức, Nghị định thư (mở đầu – kết thúc – trao huy chương).

f) Ủy viên thuyền.

5.3 Đại biểu kỹ thuật CMAS.

5.3.1 Đối với Giải vô địch CMAS, Đại diện Kỹ thuật CMAS được đề cử bởi Uỷ ban lặn bắn cá và được phê chuẩn bởi Hội đồng CMAS. Người này có toàn quyền và trách nhiệm đối với tất cả các quan chức. Anh ấy phải phê duyệt nhiệm vụ của họ và cung cấp cho họ các hướng dẫn về các Quy tắc cụ thể liên quan đến các cuộc thi.

5.3.2 Nhiệm vụ của anh là:

a) Việc kiểm tra các cài đặt đang được sử dụng cho cuộc thi

b) Việc kiểm tra các tập tin cá nhân của những người tham gia và thẻ đặt phòng.

c) Việc lựa chọn, bằng cách rút thăm, cho các ủy viên cũng như thuyền của họ.

d) Để ký các phân loại cuối cùng trước khi công bố kết quả.

5.3.3 Anh ta phải áp dụng các Quy tắc và các quyết định của CMAS và giải quyết tất cả các câu hỏi liên quan đến tính hiệu quả của việc tổ chức không được đề cập trong Quy tắc cạnh tranh cụ thể.

5.3.4 Anh ta phải đảm bảo rằng tất cả các Viên chức cần thiết cho công việc tốt của cuộc thi đều ở trạm tương ứng. Anh ta có thể đề cử người dự bị để thay thế những người vắng mặt bao gồm cả những người không ở trạng thái phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ của họ hoặc những người không hiệu quả. Ông cũng có thể đề cử các quan chức bổ sung nếu ông cho rằng nó cần thiết.

5.3.5 Ông ủy quyền cho trách nhiệm đưa ra tín hiệu bắt đầu sau khi đã được đảm bảo rằng tất cả các thành viên của ban Thẩm phán đã có mặt và sẵn sàng.

5.3.6 Đại biểu kỹ thuật CMAS có quyền hủy bỏ hoặc đình chỉ cuộc thi, ngay cả khi không có ý kiến của các thành viên khác của Ban Trọng Tài, trong trường hợp điều kiện thời tiết không thuận lợi hoặc nếu nơi cạnh tranh hoặc thiết lập không đáp ứng các yêu cầu của Quy tắc.

5.4 Trọng tài kỹ thuật và an toàn.

5.4.1 Ông chịu trách nhiệm quan sát các quy định an toàn trong cuộc thi và các vấn đề kỹ thuật của cuộc thi.

5.4.2 Ông được đặt vào lúc bắt đầu cuộc thi, dưới quyền của Đại diện Kỹ thuật CMAS.

5.4.3 Ông liên quan đến các điều khoản, vào thời điểm thích hợp, của vật liệu và các bộ máy cần thiết cho quá trình thi đấu.

5.4.4 Ông chịu trách nhiệm sắp đặt theo kế hoạch được công bố trong Quy tắc Đặc biệt. Việc sử dụng thuyền, sắp đặt thợ lặn an toàn và phương tiện liên lạc vô tuyến, cũng là một phần trách nhiệm của anh ấy.

5.4.5 Ban tổ chức phải sắp xếp cho anh ta một số lượng trợ lý đủ để anh ta có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không gặp khó khăn.

5.5 Trưởng ban kiểm soát.

5.5.1 Ông chịu trách nhiệm kiểm soát các kết quả được ghi lại trong máy tính, cũng như phân loại trong mỗi cuộc thi, sau khi nhận được chứng từ từ Đoàn kỹ thuật CMAS.

5.5.2 Ông đảm bảo rằng các quyết định của Ban Trọng tài và Đại diện Kỹ thuật CMAS là thực hiện theo đúng quy định.

5.5.3 Ông kiểm soát các điều kiện của cuộc thi; ông ký và truyền nó cho Đại biểu kỹ thuật CMAS phê duyệt.

5.5.4 Ông truyền cho Thẩm phán, Báo chí các kết quả liên quan đến các bài thuyết trình.

5.5.5 Các kết quả và giao thức nên được chuyển cho ban thư ký, để phân phối, chỉ sau khi được thỏa thuận của Đại biểu kỹ thuật CMAS.

5.6 Ủy ban thuyền.

5.6.1 Ủy viên cũng có vai trò hiểu biết các quy tắc chung hoặc đặc biệt của cuộc thi như các quy định có thể được thông qua bởi bồi thẩm đoàn. Ông sẽ thông báo cho Giám đốc của Cuộc thi về bất kỳ hành động nào mà ông tin rằng đã vi phạm Quy tắc.

5.7 Tổng thư ký.

5.7.1 Ông chuẩn bị tất cả các tài liệu của ban thư ký cũng như tất cả các tài liệu cần thiết cho cuộc thi.

5.7.2 Ông bổ nhiệm các thư ký trợ lý và chỉ đạo công việc của họ.

5.7.3 Ông giám sát việc soạn thảo cuộc họp của Đại biểu kỹ thuật CMAS.

5.7.4 Anh ấy chuẩn bị báo cáo cuối cùng của Cuộc thi.

5.7.5 Khi không có Văn phòng Báo chí cụ thể và dưới sự ủy quyền của Đại biểu Kỹ thuật CMAS, ông truyền tải tất cả các thông tin liên quan đến Cuộc thi.

5.8 Hỗ trợ y tế.

5.8.1 Hỗ trợ y tế sẽ phải bảo đảm cho cơ quan giúp đỡ đến được những tai nạn, đưa ra những điều cần thiết hỗ trợ, từ khi bắt đầu tai nạn, cho đến khi sức khỏe của vận động viên hồi phục trong điều kiện cấu trúc y tế địa phương.

5.8.2 Một bác sỹ chuyên gia, chịu trách nhiệm trước người phụ trách tổ chức, phải luôn ở trong khu vực của cuộc thi, một chiếc thuyền cá nhân sẽ được cung cấp cho anh ta và nhân viên của anh ta;

5.8.3 Một xe cứu thương dành riêng cho khu vực thi đấu, với một bác sĩ, được đặt ở trên bờ, gần với Trung tâm y tế.

5.8.4 Một bệnh viện chính thức phải dễ dàng tới bằng xe cứu thương.

5.8.5 Một Trung tâm chuyên về áp lực nước, trước đó đã được cảnh báo về cuộc thi, sẽ sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

5.8.6 Cần có sự hỗ trợ của máy bay trực thăng.

5.8.7 Tất cả các bác sĩ đã đăng ký với các đội tham gia sẽ tự động trở thành một phần của Nhóm hỗ trợ Y tế. Tất cả các bác sĩ sẽ phải dễ dàng nhận ra.

5.8.8 Tất cả các thuyền hỗ trợ phải:

a) Phải dễ nhận biết.

b) Được cung cấp phương tiện liên lạc (đài – Điện thoại di động, v.v.)

c) Phải có danh sách các kênh và số điện thoại di đông của tất cả các thuyền.

d) Phải có danh sách các thủ tục trong trường hợp yêu cầu giúp đỡ.

e) Thuyền của người thi gặp khó khăn phải treo cờ đỏ và phát ra tín hiệu âm thanh cấp cứu.

5.9 Thẩm phán cho các nghi thức Nghị định thư.

5.9.1 Phải chịu trách nhiệm cho các nghi lễ – khai mạc và bế mạc, trao huy chương (xem Thủ tục và nghĩa vụ).

5.9.2 Để giữ những người không liên quan, ra khỏi không gian dành cho các nghi lễ.

5.9.3 Để thực hiện một buổi diễn tập chính thức của buổi lễ trao huy chương, từ đầu đến cuối, dưới sự kiểm soát của CMAS Official, một ngày trước cuộc thi và tại nơi diễn ra sự kiện. Tất cả mọi thứ phải tuân theo nguyên thủ và ở đúng nơi (bục, mang huy chương, cờ, diễn giả chính thức, âm nhạc, bài thánh ca quốc tế của CMAS, v.v.)

6. Các giải đấu:

6.1 Sự phát triển:

6.1.1 Khu vực thi đấu và Khu dự trữ sẽ chính thức được thông báo, 7 tháng trước khi giải đấu, cho tất cả các bên liên quan.

6.1.2 Các thành viên của các đội có thể đến thăm các khu vực hai tuần trước khi giải vô địch bắt đầu, nhưng không được phép sử dụng súng, thiết bị lặn và xe tay ga dưới nước, trong khu vực.

6.1.3 Khu vực thi đấu sẽ bị đóng cửa cho các người tham gia, thuyền trưởng và bất kỳ thợ lặn dưới nước nào, ngày trước Giải vô địch.

6.1.4 Giải vô địch sẽ diễn ra trong hai (2) ngày.

6.1.5 Giải vô địch sẽ có thời lượng 4, 5 hoặc 6 giờ liên tục mỗi ngày. Thời hạn sẽ được quy định trong Thể lệ riêng cho từng cuộc thi.

6.1.6 Mở màn và kết thúc của cuộc thi sẽ được đánh dấu bằng các tín hiệu âm thanh có cường độ lớn bằng phương tiện trực quan như đã nêu trong Quy tắc đặc biệt (ví dụ cờ hoặc tên lửa).

6.1.7 Một giờ trước khi bắt đầu cuộc thi, Trưởng ban giám khảo, người phụ trách đối với Tổ chức và Đại biểu CMAS, phải gọi điện cho các nhóm trưởng, người sẽ trình bày một tài liệu có chữ ký của các vận động viên. Lúc kết thúc cuộc thi, các người tham dự thi đấu trên khi trở lại phải ký trên cùng tờ giấy đó. Hoạt động này phải được thực hiện cho mỗi ngày thi.

6.1.8 Chỉ có Đại biểu Kỹ thuật CMAS và giám đốc của cuộc thi mới có thể quyết định bằng cách thỏa thuận, thay đổi Khu vực Thi đấu, do thời tiết xấu hoặc vì bất kỳ trường hợp nào khác thật sự cần thiết trong trường hợp bất đồng, Trưởng ban Thẩm phán áp đặt quyết định của mình.

6.1.9 Khu vực Thi đấu và Khu dự bị chỉ có thể được sử dụng một lần.

6.1.10 Nếu hủy một ngày thi, Giải vô địch vẫn được công nhận.

6.1.11 Nếu cuộc thi phải dừng lại do thời tiết xấu hoặc vì bất kỳ tình huống nào khác tuyệt đối cần thiết, giải thi có thể được coi là hợp lệ, nếu thời gian trôi qua kể từ đầu ít nhất là hai phần ba (2/3) của thời lượng dự kiến cho ngày thi đấu đó.

6.1.12 Chỉ có Đại biểu Kỹ thuật CMAS và Giám đốc Cuộc thi mới có thể quyết định bằng thỏa thuận song phương, về sự gián đoạn hoặc hủy bỏ Cuộc thi. Trong trường hợp bất đồng, Đại biểu kỹ thuật CMAS áp đặt quyết định của mình.

6.1.13 Nếu tầm nhìn của nước thấp hơn 4 mét, thì các đối thủ cạnh tranh khi lặn phải cách nhau ít nhất 10 mét khoảng cách giữa người này và người kia.

6.1.14 Trong suốt cuộc thi, chỉ có những chiếc thuyền chính thức và những chiếc được Đại biểu kỹ thuật CMAS ủy quyền hợp lệ, theo đề xuất của Tổ chức, có thể có mặt trong Khu vực thi đấu.

6.1.15 Nhà điều hành nhiếp ảnh và điện ảnh sẽ không được phép chụp ảnh dưới nước một vận động viên trừ khi họ nhận được ủy quyền của Quản lý cuộc thi, văn bản ủy quyền của đội trưởng của đội liên quan và ủy quyền bằng văn bản của vận động viên đang thi đấu.

6.2 Cân nặng của cá:

6.2.1 Thứ tự cân của cá từ tất cả các Đối thủ sẽ, trong ngày đầu tiên, giống hệt với thứ tự của bản vẽ lô cho các thuyền hỗ trợ được tổ chức trong cuộc họp kỹ thuật.

6.2.2 Đối với ngày thứ hai, cân sẽ theo thứ tự ngược lại với ngày đầu tiên.

6.2.3 Các ủy viên thuyền phải có mặt trong quá trình cân.

6.2.4 Ban tổ chức phải nêu trong Quy tắc cụ thể các phương pháp chính xác của việc thu thập cá trong chuẩn bị cho việc cân.

6.3 Phân loại:

6.3.1 Các điểm sẽ được phân bổ theo cách sau:

a) Một điểm trên mỗi gram cho mỗi lần bắt hợp lệ. Trọng lượng tối đa được tính đến sẽ được xác định bởi Các quy tắc đặc biệt mà không quá 12,5 kg.

b) Ngoài ra, đối với mỗi sản phẩm khai thác hợp lệ, cho phép trọng lượng tối thiểu cho lần bắt hợp lệ được mô tả trong Quy tắc đặc biệt, trọng lượng này sẽ không thấp hơn 500 gram.

c) Chỉ trong vùng biển chưa tổ chức Giải vô địch CMAS, mức trọng lượng tối thiểu thay thế không được thấp hơn 300 gram có thể được đề xuất bởi Quy tắc đặc biệt và xem xét phê duyệt của Ủy ban lặn bắn cá CMAS. Ví dụ như  trường hợp của biển Baltic, biển Bắc hoặc biển – hồ.

d) Số lần bắt tối đa của từng loài chỉ là tự chọn cho từng nhà tổ chức, nhưng được đề nghị bởi Ủy ban lặn bắn cá CMAS. Để thích nghi với mọi khu vực và đặc điểm của vùng biển, nhưng, như hướng dẫn, giới hạn 10-15 lần đánh bắt theo loài được đề xuất.

e) Điểm cộng thêm – mỗi loài bắt được sẽ được thiết lập thêm cho từng Giải vô địch và thi đấu, ví dụ như một số điểm bằng với trọng lượng tối thiểu của đánh bắt hợp lệ (yêu cầu đối với hầu hết các loài) trong sự kiện cụ thể.

f) Trong tất cả các sự kiện trong đó một số lượng giới hạn sản lượng được thiết lập cho mỗi loại, Điểm cộng thêm – quy định hoàn thành mọi hạn ngạch cho từng loài được thiết lập, như một số điểm bằng 2 lần trọng lượng tiêu chuẩn tối thiểu như chi tiết ở điểm trước.

g) Liên đoàn quốc gia tổ chức Giải vô địch khu vực thế giới / lục địa sẽ tránh trong Quy tắc đặc biệt tự ý gắn mác “không hợp lệ “ với những loài thường bắt trong trong giải vô địch quốc tế. Tuyên bố này sẽ chỉ được chấp nhận khi Luật pháp quốc gia hoặc địa phương sở tại rõ ràng cấm đoán.

h) Đối với lươn biển và chình biển, nếu bao gồm những con cá này, trọng lượng tối thiểu phải được chỉ định; trọng lượng này sẽ không thấp hơn 2 kg.

i) Hình phạt sẽ được áp dụng cho sản phẩm bắt được thấp hơn hai phần ba (2/3) trọng lượng tối thiểu của đánh bắt hợp lệ, quy định bởi các quy tắc cụ thể. Hình phạt này bằng số điểm phân bổ cho một đánh bắt với trọng lượng tối thiểu.

6.3.2 Việc phân loại mỗi ngày thi đấu sẽ được thực hiện. Điểm của mỗi thí sinh sẽ chuyển đổi thành tỷ lệ phần trăm, so sánh điểm số của từng đối thủ để xác định người chiến thắng.

6.3.3 Người sẽ giành được điểm số cao nhất, sẽ được phân bổ 100 điểm. Sau đó điểm của đối thủ tiếp theo sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm của người chiến thắng đến thập phân thứ ba.

6.3.4 Công thức: Điểm trong ngày X 100 / Điểm đối thủ dẫn đầu.

6.3.5 Việc phân loại cá nhân cuối cùng sẽ được tính bằng cách cộng điểm phần trăm cho hai ngày thi.

6.3.6 Phân loại quốc gia cuối cùng của sẽ được đưa ra bằng cách cộng điểm phần trăm cho hai ngày thi của tất cả vận động viên của mỗi quốc gia.

6.4 Kỷ luật thi đấu:

6.4.1 Tất cả các thành viên của các đội đã đăng ký có nghĩa vụ phải biết và tôn trọng các quy tắc của Cuộc thi.

6.4.2 Tại mọi thời điểm, các thẩm phán có thẩm quyền can thiệp nếu các quy tắc không được tôn trọng.

6.4.3 Các thẩm phán có thể thi hành các biện pháp trừng phạt với:

a) Cảnh báo

b) Loại trừ

6.4.4 Hai cảnh báo, trong cùng một cuộc thi, có thể bị loại ngay lập tức.

6.4.5 Thẩm phán phải thông báo cho vận động viên về hành vi vi phạm một khi nó là chính thức.

6.4.6 Sau khi hành động được thực hiện, Thẩm phán phải thông báo cho Đại diện kỹ thuật CMAS.

6.4.7 Nếu vận động viên nhận được cảnh báo đã nhận được cảnh báo khác, Đại biểu Kỹ thuật CMAS sẽ ra lệnh truất quyền thi ngay lập tức.

6.4.8 Vận động viên bị loại sẽ mất tất cả quyền phân loại trong Cuộc thi.

6.5 Vi phạm có thể bị phạt với cảnh báo.

6.5.1 Đến muộn tại các điểm kiểm soát do Tổ chức lên kế hoạch.

6.5.2 Có hành vi không đúng đối với các đối thủ cạnh tranh khác hoặc Thẩm phán.

6.5.3 Di chuyển xa hơn 25 mét từ phao chính thức của mình.

6.5.4 Kéo cò hoặc để súng ở vị trí kéo cò trên mặt đất hoặc trên thuyền hỗ trợ.

6.5.5 Sử dụng phương tiện chỉ dẫn tín hiệu không phù hợp với Quy tắc.

6.5.6 Không tuyên bố đã bắt được tổng số lượng cho phép đối với một loài cá nhất định, như đã nêu trong Các quy tắc đặc biệt.

6.5.7 Bắt cá ngoài khu vực được phép.

6.5.8 Được giúp đỡ để phục hồi phao hoặc chấn lưu di động.

6.5.9 Nếu số lượng cá dưới trọng lượng tối thiểu, cộng thêm số lượng cá được phân loại cấm, bằng hoặc cao hơn số lượng đánh bắt hợp lệ.

6.5.10 Bất kỳ vận động viên nào trình bày các sản phẩm của mình trong một túi có hoặc không có nước, khác với loại được cung cấp bởi tổ chức, cá đó được cân cuối cùng, sau khi loại bỏ túi và nước.

6.6 Vi phạm có thể bị trừng phạt.

6.6.1 Thô bạo với các Đối thủ cạnh tranh khác, Thẩm phán hoặc Thành viên của Tổ chức.

6.6.2 Bắt các loài cá bị cấm theo luật pháp quốc gia được xác định bởi quốc gia tổ chức.

6.6.3 Tráo đổi các loài quy định.

6.6.4 Có mặt trong Khu vực thi đấu, trước ngày và giờ bắt đầu chính thức.

6.6.5 Sử dụng bất kỳ loại thiết bị lặn hoặc thở.

6.6.6 Trở về sau thời gian kết thúc cuộc thi.

6.6.7 Tất cả những người vi phạm trước khi bắt đầu cuộc thi sẽ không được phép tham gia cuộc thi.

7. Cuộc thi

7.1 Thông tin chung

7.1.1 Một khi Cuộc thi bắt đầu, việc thay thế các vận động viên bị cấm.

7.1.2 Nếu một vận động viên tự rút lui, trước khi kết thúc cuộc thi, ủy viên thuyền sẽ phải thông báo, càng sớm càng tốt, tới Trưởng ban Thẩm phán.

7.1.3 Đội trưởng của đội, trước ngày thi đấu thứ 1 hoặc thứ 2 của cuộc thi có thể thay thế bất kỳ ai trong số 3 người Vận động viên bằng vận động viên dự bị trong trường hợp chấn thương hoặc bệnh tật. Trong tình huống này, Thuyền trưởng sẽ phải thông báo, bằng văn bản và dưới chữ ký của mình, Bác sĩ chính thức và Đại biểu Kỹ thuật CMAS, muộn nhất, một giờ trước khi bắt đầu ngày 1 hoặc ngày 2 của Cuộc thi.

7.1.4 Các vận động viên không thể di chuyển xa hơn 25 mét từ phao chính thức của họ.

7.1.5 Trong trường hợp vùng nước nông bị vỡ, Vận động viên có thể để phao của mình neo trước dòng sóng phá vỡ (breaking wave) để săn cá cá đằng sau dây này. Trong tình huống này, vận động viên chỉ có thể hoạt động trong khu vực ngay lập tức trong hoặc sau khi sóng phá vỡ (breaking line of wave).

7.1.6 Sau khi có tín hiệu kết thúc cuộc thi, các đối thủ sẽ được phép thu hồi vật liệu dưới đáy biển.

7.1.7 Cá được đưa lên mặt nước sau khi kết thúc cuộc thi sẽ không được coi là hợp lệ.

7.2 Thi đấu với thuyền

7.2.1 Một thuyền hỗ trợ sẽ được trao cho mỗi đối thủ và cho mỗi thuyền trưởng. Bốn (4) thuyền cho Quốc gia sẽ là tốt nhất, nhưng nếu Quốc gia tổ chức gặp khó khăn trong việc cung cấp số lượng thuyền này, họ có thể giảm xuống còn 3, loại bỏ thuyền cho Thuyền trưởng, mà cho phép họ di chuyển tự do trong Cuộc thi trên thuyền của bất kỳ vận động viên nào.

7.2.2 Các thuyền sẽ giống nhau về loại và công suất động cơ.

7.2.3 Các thuyền sẽ phải lưu thông với tốc độ thấp trong các cuộc thi và khi tiếp cận các đối thủ phải ngưng động cơ, ở phạm vi tối đa ba mươi mét (trừ trường hợp cần thiết tuyệt đối).

7.2.4 Trên mỗi thuyền hỗ trợ, chỉ có đối thủ thi đấu, thuyền trưởng, ủy viên thuyền, hoa tiêu và nếu có thể, một hành khách có giấy phép quốc gia của mình, sẽ được cho phép theo yêu cầu của người thi hoặc thuyền trưởng. Vì lý do an toàn, được phép sử dụng radio và điện thoại di động trên thuyền.

7.2.5 Thuyền đội trưởng cho phép bác sĩ đã đăng ký.

7.2.6 Nếu một người thi gọi một chiếc thuyền, bất kể đó là gì, thuyền sẽ phải ưu tiên cho cuộc gọi này.

7.3 Thi đấu không thuyền – với chân nhái.

7.3.1 Mỗi đối thủ sẽ phải được cung cấp một lồng đựng cá có màu đặc biệt (vàng, cam hoặc màu đỏ), được cung cấp bởi nhà tổ chức.

7.3.2 Người thi đấu có thể sử dụng lồng đựng cá của mình nếu đáp ứng các tiêu chuẩn chính thức, được mô tả dưới đây. Chiều dài: 70 đến 120 cm tổng thể; Chiều rộng: 40 đến 60 cm ;Độ dày: 7 đến 30 cm ; Lực đẩy: chỉ đẩy bằng chân nhái.

7.3.3 Lồng đựng cá phải được cung cấp một dây giữ phù hợp để neo. Một cột phía trước cao 40 cm và đường kính 12 đến 18 mm, được sử dụng để gắn cờ được cung cấp bởi tổ chức.

a) Cờ mang số thứ tự của người thi đấu sẽ phải được gắn trên cột để dễ đọc.

b) Dụng cụ đựng cá sẽ phải cố định vào phao hoặc lồng đựng cá chính thức. Cá sẽ được cung cấp bởi người thi đấu. Nghiêm cấm dụng cụ giữ cá đính vào thắt lưng, thậm chí là không được sử dụng mũi nhọn để giết hoặc xâu cá.

c) Lồng đựng cá chính thức được sử dụng để hỗ trợ cho dụng cụ đựng cá và các vật liệu để thay thế. Không được trữ cá và những vật dụng thay thế trên thuyền hỗ trợ trừ mặt nạ, chân nhái và ống thở.

d) Tất cả đầu nhọn của các mũi tên cố định trên lồng đựng  cá chính thức phải được bảo vệ.

e) Việc lắp dây vào mặt sau của lồng đựng cá chính thức được cho phép với điều kiện nó không vượt quá hai mươi mét chiều dài.

f) Các lồng đựng cá không được làm bằng vải hoặc túi vải.

g) Không được để súng bắn cá đã lên đạn trên lồng đựng cá.

7.3.4 Mỗi thí sinh sẽ phải mang theo mình, trong suốt cuộc thi, một con dao hoặc một con dao cạo.

7.3.5 Tổ chức phải đảm bảo thuyền hỗ trợ luôn sẵn sàng, theo tỷ lệ 1 trên 5 vận động viên.

7.3.6 Mỗi quốc gia sẽ được cung cấp một chiếc thuyền. Trong chiếc thuyền này chỉ cho phép những người được ủy quyền: vận động viên, đội trưởng, ủy viên và bác sĩ đội đã đăng ký. Các vận động viên có thể thay đổi khu vực tối đa 3 lần với thuyền quốc gia của họ, sau giờ thi đấu đầu tiên.

7.3.7 Các vận động viên phải tuân thủ tất cả các yêu cầu an toàn.

7.3.8 Đội trưởng của mỗi đội có nhiệm vụ giám sát các vận động viên của họ mà họ có trách nhiệm kiểm soát.

7.3.9 Các vận động viên được phép bắt đầu Cuộc thi, chỉ sau khi các đội đã tập hợp ở gần với vị trí bắt đầu chính.

7.3.10 Việc bắt đầu xuống nước sẽ được thực hiện từ một vị trí chính xác.

7.3.11 Việc bắt đầu xuống nước sẽ diễn ra ở giữa khu vực, bắt đầu từ một điểm trên bờ biển hoặc bắt đầu từ mạn tầu. Điểm GPS trong Quy tắc cụ thể sẽ chỉ định điểm bắt đầu này.

7.3.12 Giám đốc cuộc thi sẽ cho bắt đầu cuộc thi trong 2 bước:

a) Để xuống nước, các đối thủ sẽ ở trong vòng 10 mét từ điểm bắt đầu.

b) Vào giờ chính xác, Giám đốc sẽ đưa ra tín hiệu bắt đầu với một phương tiện được thông báo trước.

7.3.13 Các vận động viên sẽ rời đi sau tín hiệu để bắt đầu cuộc thi đến một điểm được chọn cho họ bên trong Khu chính thức.

7.3.14 Khi ở dưới nước, các vận động viên sẽ không thể thực hiện bất kỳ việc di chuyển nào bằng thuyền.

7.3.15 Trong quá trình di chuyển, vận động viên sẽ sử dụng lồng đựng cá của mình với một sợi dây được kết nối cho mục đích này với chiều dài tối đa cho phép anh ta chạm tới đáy biển. Anh ta cũng có thể di chuyển trên lồng đựng cá của mình.

7.3.16 Di dời trên đất không được phép trong cuộc thi.

7.3.17 Nếu một người thi đấu cần phải đến thuyền được giao cho quốc gia của mình, anh ta phải rời khỏi tàu đánh cá của mình trong nước và sử dụng neo của nó. Thuyền trưởng của đội phải neo thuyền của mình trong suốt thời giant thi, người thi là trong thuyền của anh ta, việc không tuân thủ quy tắc này sẽ là một hình phạt chính thức cho đối thủ cạnh tranh và thuyền trưởng.

7.3.18 Nếu một vận động viên kêu gọi một chiếc thuyền hỗ trợ, anh ta phải thả neo thuyền câu cá của mình và anh ta sẽ quay lại nước nơi anh ta thả neo thuyền câu cá của mình.

7.3.19 Việc thu hồi lồng đựng cá của một vận động viên là báo hiệu cho thuyền của Quốc gia đó sự kết thúc thi đấu cho đối thủ đó.

7.3.20 Khi kết thúc cuộc thi, mỗi vận động viên phải ở lại với lồng đựng cá của mình, tháo súng khỏi chế độ bắn, tháo kính lặn, trong khi anh đang chờ được kéo lên từ biển, bằng một chiếc thuyền chính thức.

7.3.21 Kết thúc cuộc thi, những chiếc thuyền được cung cấp cho các thuyền trưởng của đội sẽ phải có mặt trong cuộc họp tính điểm theo quyết định của Trưởng ban giám khảo.

7.3.22 Bất kỳ thuyền nào đến muộn sẽ bị loại.

7.3.23 Các vận động viên sẽ phải tin tưởng vào phương pháp tính giờ của riêng họ.

7.3.24 Tuy nhiên, các thuyền hỗ trợ có thể thông báo cho các đối thủ trong suốt cuộc thi thời gian chính thức kết thúc do Giám đốc cuộc thi cung cấp.

8. Trách nhiệm

8.1 Liên đoàn các hoạt động dưới nước (CMAS) trên thế giới và Ban tổ chức cũng như Đại diện và Cộng tác viên, Giám đốc Cuộc thi và Thẩm phán, không phải chịu trách nhiệm về thiệt hại có thể gây ra với các vật liệu và với hàng hóa cho người tham gia, cũng như các tai nạn có thể xảy ra với các đối thủ cuộc thi và những người tham gia khác, do họ đã ghi danh vào các Cuộc thi thể thao và đặc biệt là Cuộc thi dưới nước.

Dịch từ :www.cmas.org/document

Người dịch : thumai