Các động tác kỹ thuật khác

Ngoài các kỹ thuật lặn bắn cá cơ bản, còn có một số kỹ thuật khác trong môn thể thao lặn bắn cá. Kỹ thuật chúi đầu (En : canad ; Fr : le canard) : Kỹ thuật chúi đầu không phải là kỹ thuật lặn bắn cá nhưng là một kỹ thuật cơ ...
Đọc thêm
10-02-2020 / Phi / Bài viết khác, Kỹ thuật / / 384 lượt xem / 0 lời bình /