Bài tập với tấm xốp

Nếu bạn nghĩ rằng tập với tấm xốp như người mới tập bơi rất xấu hổ thì bạn đă sai, ngay cả các vận động viên vẫn phải thường xuyên luyện tập với tấm xốp vì đây là phương pháp sửa sai tốt nhất. Cũng như trước khi chơi hoặc ...
Đọc thêm
11-04-2020 / Phi / Bài viết khác, Kỹ thuật / , / 113 lượt xem / 0 lời bình /

Giới thiệu các bài tập lặn bắn cá.

Nhiều bạn cho rằng cứ lặn bắn cá nhiều thì tự nhiên kỹ thuật lặn bắn cá sẽ được nâng cao không cần luyện tập thêm làm gì. Theo tôi quan điểm đó là sai lầm, chính sự luyện tập mới là yếu tố quan trọng nhất để tăng lên ...
Đọc thêm
11-04-2020 / Phi / Bài viết khác, Kỹ thuật / / 130 lượt xem / 0 lời bình /